การหยุดยั้งเหตุระเบิด

ระบบหยุดยั้งเหตุระเบิดด้วยเทคโนโลยี IEP
วิธีนี้ใช้สำหรับหยุดยั้งเหตุระเบิดในถังบรรจุหรือพื้นที่ปิด ประโยชน์ประการหนึ่งก็คือสารเคมีจะไม่กระจายออกสู่บริเวณรอบข้าง บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในบริเวณและเครื่องจักรในกระบวนการอื่นจะปลอดภัย

อุปกรณ์ควบคุม

วาล์วปิดกั้นแรงระเบิด
เป็นวาล์วพิเศษที่ปิดได้เร็วมาก เมื่อตรวจพบแรงดันจากการระเบิด ช่วยป้องกันไม่ให้แรงรเบิดกระจายไปยังบริเวณอื่นภายในโรงงาน

เครื่องตรวจจับแรงดัน

อุปกรณ์ระบายแรงดัน
เราให้บริการระบบระบายส่วนใหญ่ซึ่งใช้กันโดยทั่วไป เช่น ดิสก์รองรับแรงระเบิดทั่วไป หรือ
“ประตู” รับแรงระเบิดที่ปิดหลังจากเกิดการระเบิด

อุปกรณ์ระบาย