การตรวจจับก๊าซ

ระบบตรวจจับก๊าซ เรามอบระบบแบบติดตั้งตายตัวที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อตรวจจับก๊าซที่ระเบิดได้และก๊าซพิษ เรายังให้บริการระบบแบบติดตั้งตายตัวสำหรับออกซิเจน และอุปกรณ์พกพา

เครื่องส่งสัญญาณอินฟราเรดสำหรับ CO2

เครื่องส่งสัญญาณอินฟราเรดที่ทนทานต่อการระเบิด สำหรับก๊าซที่ระเบิดได้

แผงควบคุมกลางสำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ 12 ตัว

Gas Detektor
เครื่องมือตรวจจับที่ทนทานต่อการระเบิด